TVISTER

Sportens verden har sit helt eget og unikke tvistløsningssystem.


Der er for alle sportsgrene nedsat disciplinær- og appeludvalg, som selv håndterer de sager, som opstår hvad enten det drejer sig om fx sager om doping eller match-fixing, disciplinærspørgsmål eller kontrakt-stridigheder.  


Sådanne sager er ofte kendetegnet ved, at sporten stadig opfatter sig selv som autonom og er generelt set meget selvregulerende med egne ”love”, vedtægter og regler. Parterne skal også samarbejde igen den dag, hvor tvisten er afgjort. Det gør det svært at forudse hvorledes en tvist kan eller skal løses i forhold til det almindelige domstolssystem, idet sportsjuraens særlige væsen (også kaldet ”Lex Sportiva”) ofte spiller markant ind ved afgørelsen af sådanne tvister.

I stigende grad er tvister, også i Danmark, endvidere præget af de mange retsafgørelser, som hvert år træffes af den Internationale Sportsdomstol (”CAS”) med hovedsæde i Lausanne, Schweiz. CAS er ifølge IOC’s statutter valgt som den eneste og endelige voldgiftsinstans, som kan træffe afgørelse i en række sager inden for den olympiske idræt, og kendskabet til CAS’ praksis er derfor blevet en afgørende forudsætning for at kunne rådgive om og afgøre mange danske og internationale idrætsstridigheder.


Jeg har siden 2004 været udpeget som voldgiftdommer i næsten 100 sager ved CAS, og har dermed en betydelig erfaring i Danmark med international sportsvoldgift. Jeg har samtidig erfaring med førelse af andre større voldgift- og sportsretssager i ind-og udland, og kan derfor yde meget værdifuld ekspert rådgivning både ved en indledende vurdering af sagen fx igennem et responsum, eller ved en senere gennemførelse og forhandling af sportssager ved danske og udenlandske voldgifter og appeludvalg.   


Igennem mit netværk har jeg også kontakt med førende juridiske eksperter i sportsret i Europa og USA.