Sportens arbejdsmarked er noget ganske særligt i forhold til alle andre brancher.


Næsten helt naturligt omtaler alle tv-stationer og medier et jobskifte i fx en fodboldklub som ”et køb eller et salg” af en bestemt spiller, hvilket nok ville være meget mærkeligt, hvis det drejede sig om en hvilken som helst anden arbejdstager. Men i (hold)sportens verden har man fortsat opretholdt et licenssystem, som giver klubber ret til at købe og sælge licensen til en spiller, så længe spilleren er bundet af en gyldig kontrakt. Uden sin licens kan spilleren nemlig ikke arbejde/spille i en ny klub.


Bosman-dommen fra EU-domstolen i 1995 var med til at give spillere rettigheder på linje med andre arbejdstagere i Europa, således at det blev forbudt at kræve transferbetaling for spillere, når deres kontrakt var udløbet. Det blev også forbudt at diskriminere spillere fra andre EU/EØS-lande på et klubhold i et andet medlemsland.

ARBEJDSKONTRAKTER

EU-retten har i dag fået en enorm indflydelse på hele sportens arbejdsmarked. Der er blevet udarbejdet komplekse og detaljerede regler om transfer/leje af spillere, træningskompensationsbetalinger, beskyttelse af mindreårige ved internationale klubskifter og erstatning/sanktioner ved kontraktbrud – alt sammen som en følge af EU-rettens indtog i sportens verden.


Alle arbejdskontrakter hvad enten det drejer sig om fast ansættelse, lån eller leje, inden for sport, som baserer sig på uopsigelighed i kontraktens løbetid, er derfor underlagt den praksis, som har dannet sig ved EU-domstolen og igennem de mange afgørelser fra CAS, som især har fortolket FIFA’s transferregelsæt (RSTR). Det er ofte meget komplekse juridiske overvejelser, som skal foretages i forbindelse med køb, salg eller leje af spillere, og praksis viser, at der tit pga. ukendskab til reglerne kan opstå sager, som opfattes som en misligholdelse fra spillerens eller klubbens side.


Jeg har igennem de sidste 20 år rådgivet og undervist om de mange EU-retlige aspekter af arbejdskontrakter i sportens verden og har bl.a. senest i januar 2021 som medforfatter til ”Dansk og International Sportsret” skrevet om Sport og EU-ret, og navnlig om reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed og konkurrenceretten. Som voldgiftdommer ved CAS har jeg siden 2004 deltaget i talrige sager om fortolkning af FIFA og UEFA’s regelsæt på området. Jeg regnes for at være en af de mest erfarne sportsrets-jurister i Danmark, når det drejer sig om EU-arbejdsret på sportens område.