European sports law,

NEW 3. edition

Den intense globalisering af sportens verden er med til konstant at udfordre den måde, som
sportens organisationer, forbund og ligaer driver forretning på, og denne udvikling bliver uvilkårligt også afspejlet i sportsrettens status quo.

Bogen kommer på et tidspunkt, hvor nye banebrydende domme er blevet afsagt i de seneste år. I USA har Højesteret truffet afgørelse angående college-studerendes fortsatte juridiske status som amatører og deres ret til selv kommercielt at udnytte deres rettigheder til eget navn og billede mv. I Europa har EU-domstolen i en principiel sag afgjort, at sportsartiklen i Art. 165 TFEU ikke kunne bruges som et værn til beskyttelse af den Europæiske Sportsmodel imod forsøg på at indføre lukkede ligaer i Europa – såsom the Super League i fodbold – hvis strukturer er modelleret over amerikanske professionelle
ligaer (the Major Leagues)


Igennem bogens forskellige kapitler om arbejdskraftens frie bevægelighed, konkurrenceret, agentregulering, tv-og medieaftaler, samt rettighedsbeskyttelse er europæisk sportsret sammenholdt og
diskuteret i en komparative analyse i forhold til amerikansk sports-lovgivning og retspraksis med henblik på at finde en mulig fælles tendens i international sportsret på tværs af Atlanterhavet.


Dansk og international sportsret

Grundtanken i denne bog er, at sportsretten ikke blot kan anskues nationalt, men at en international, ja global, synsvinkel er nødvendig for den, der beskæftiger sig med moderne sportsret. Regler fastsat af og afgørelser truffet af internationale sportsorganisationer, som eksempelvis FIFA og UCI, antidoping regler fastsat af WADA, samt afgørelser fra den internationale sportsdomstol CAS i Lausanne i Schweiz, har global betydning. Hertil kommer EU-lovgivning og domme fra EU-domstolen, som har haft og har vidtgående betydning for sporten i Danmark og Europa. Bogen er en omfattende, men ikke udtømmende behandling af dansk og international sportsret, som behandler emner og temaer, som erfaringsmæssigt er af størst nytte for den praktiserende sports jurist. Jeg har skrevet bogens kapitler om Sport og EU-ret, samt Sport og immaterialret. Bogens øvrige forfattere af de enkelte kapitler er Jens Evald, som også er redaktør på bogen, Mads Quist Boesen, Søren Sandfeld Jakobsen, Karsten Naundrup Olesen, og Nis Jul Clausen.

Sports law in Denmark

The book describes and discusses both state-created rules and autonomous self-regulation regarding the variety of economic, social, commercial, cultural and political aspects of sports activities. Self-regulation manifests itself in the form of by-laws, and encompasses organizational  provisions, disciplinary rules, and rules of play. However, the trend towards more professionalism in sports and the growing economic, social and cultural relevance of sports have prompted an increasing reliance on legal rules adopted by public authorities. it is in this dual and overlapping context that such much-publicized aspects of sport as doping, sponsoring and media are legally measured. This book on Sports law in Denmark is co-authored by me and Professor, Dr. jur. Jens Evald.