E-SPORTI Danmark har bl.a. eSport Danmark og DGI i samarbejde med Center for Ludomani og Anti-Doping Danmark udarbejdet et frivilligt etisk kodeks for Esport klubber og foreninger, men generelt set er rådgivning om E-sport, hvad enten det drejer sig om sponsorater, brug af billeder og logos, spillerkontrakter eller turneringsdeltagelse mere eller mindre ulovreguleret, og for rådgiveren kræves der derfor indsigt i en række juridiske discipliner på tværs af sportsretten.


Jeg har via mit omfattende forfatterskab og undervisningserfaring et dybtgående kendskab til sportens ansættelsesret, konkurrenceret, IP- og medieret i både EU og USA, og er derfor i stand til at yde en meget kompetent rådgivning om E-sportens mange juridiske problemstillinger, som kan være vanskelige at overskue i forhold til andre traditionelle hold- og individuelle idrætsgrene.

Der findes næppe nogen sportsgren på verdensplan, som er vokset mere eksplosivt inden for de sidste 5 år end E-Sport – både kommercielt og deltagermæssigt. Betegnelsen ”E-Sport” dækker over alle former for computerspil, som kan spilles on-line via internettet eller LAN, og E-Sport har tiltrukket mange nye deltagere, som ellers ikke har været en del af den etablerede sportsverden før.


På det juridiske område er E-Sport dog fortsat meget anderledes end andre mere etablerede idrætsgrene, fordi E-Sport ikke som sådan er organiseret på samme måde som fx fodbold eller håndbold. E-Sport har nemlig ikke ét idrætsforbund, som udformer spille- og turneringsreglerne, men hvert spil har tværtimod typisk sit eget regelsæt, som først og fremmest er reguleret igennem de enkelte kontrakter mv., og spillevilkårene er ofte fastsat af computerspil-producenterne og turneringsudbydere.