JURIDISK SPORTSRÅDGIVNING


Rådgivning om sport forudsætter i dag kendskab til et kompliceret mønster af mange forskellige regler og love, hvor retskilderne omfatter både national lovgivning, internationale konventioner, EU-ret og regler/retspraksis fra danske og udenlandske sportsorganisationer. Hvornår kan en særregel i sport accepteres og anerkendes som ”Lex Sportiva”, og hvornår går den over stregen? Den problemstilling har reelt set været det gennemgående tema i mange konflikter igennem de sidste 20 år, og gør netop moderne sportsret til et vanskeligt juridisk minefelt at bevæge sig i for alle sportens aktører.


Hvis der fx opstår spørgsmål om lovligheden af at indføre en egentlig licens for deltagelse i en sportsgren, eller hvis danske regler strider imod et internationalt forbunds regelsæt, er svarene på disse spørgsmål ofte komplekse og forudsætter et samlet tværgående overblik over alle de relevante retskilder.

Rådgivning om sport er heller ikke blevet lettere igennem de seneste 10-15 år, hvor netop EU med en sportsartikel i Lissabon traktaten har banet vej for en markant EU-sportspolitik og især anvendelse af reglerne om arbejdskraftens frie bevægelse og konkurrenceretten har gjort sportsretten både international og grænseoverskridende. Retspraksis fra CAS er ligeledes en ny og vigtig faktor navnlig på dopingområdet og indenfor fodboldens retsforhold.


Også på det nationale område i Danmark, er der igennem årenes løb kommet mange nye (sær)lovindgreb inden for sport, som strækker sig lige fra regulering af salg af populære sportsudsendelser på tv, børneattester, sports-betting og ikke mindst bekæmpelse af doping og holiganisme på tilskuerpladserne. Disse tiltag har utvivlsomt tillige kompliceret sporten rent juridisk, da reglerne ikke altid harmonerer med sportens egne internationale regelsæt.