SPONSORAFTALER

Det er blevet stadigt vigtigere for sportens aktører at opnå indtægter via sponsorater og andre former for lignende samarbejdsaftaler i en tid, hvor offentlige tilskud og øvrige indtægter kan være vigende.


Samtidig er det ikke blevet lettere - for der er mange om sponsorernes gunst.


Billeder, navne, logoer og varemærker bliver i dag flittigt anvendt på mange forskellige trykte og elektroniske platforme, ikke mindst på sociale medier, uden at der er betalt en krone for brugen heraf.


Hvis en sponsor skal betale for en eksklusiv brug af disse rettigheder, skal de beskyttes og værnes om. Navnlig på det digitale område, er der sket en rivende udvikling igennem de sidste 10 år, som har gjort retsstillingen særdeles kompleks og svær at beskytte.Pga. sportens store popularitet hos fans og i den brede befolkning, er mange danske og udenlandske virksomheder heldigvis fortsat interesserede i at drage fordel af sportens goodwill i deres PR og markedsføring igennem et sponsorat.


Men det er for alle parter frem for alt vigtigt, at der ligger en strategi og omtanke bag det ”gode” sponsorat.


International Sports Arbitration yder juridisk/strategisk rådgivning i forbindelse med indgåelse af alle former for sponsoraftaler, og har igennem årene bistået danske og udenlandske virksomheder, forbund, klubber og idrætsfolk med at opnå de bedst mulige vilkår i et sponsorsamarbejde – både juridisk og kommercielt.


Jeg har skrevet den ledende juridiske bog i Danmark om ”Sponsoraftaler” og anses for at være en af de førende danske juridiske eksperter, når det drejer sig om at udarbejde præcise og grundige sponsoraftaler, der tager højde for de særlige udfordringer, som findes i sportens verden. Jeg kan bistå både med forhandlingen og udarbejdelsen af den juridiske sponsoraftale på dansk eller engelsk.